Runsten U726, L1942:4264 i Löt
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þórir lét reisa stein þenna eptir Ásbjôrn, fôður sinn(?). Guð hjalpi sál hans betr en hann hafði til gert. Balli risti rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit 1,95 m h, 1,40 m br (N-S), 0,4-0,5 m tj. U 726.På V-sidan ristningen, runhöjd 8-13 cm. På Ö sidan en djurristning. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Löt socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Fast häll på V-sidan av moränhöjd. Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m 75cg om åkerkant (175-375cg) 13 m 325cg om NV-hörnet till gårdshus."
Vill du se flera runstenar i Löt socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.562891
Longitud: 17.297761
Lämnings-ID: L1942:4264
Riksantikvarieämbetets ID: Löt 27:1
Sveriges runinskrifter: U726, (Upplands runinskrifter)
Plats: Ramby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Balle (S), osäkert enl. Stille 1999b
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Löt
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:4264