Runsten U723, L1942:4351 i Löt
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Eygeirr ok Freygeirr þeir létu reisa stein at Gota, fôður sinn góðan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1)Runsten, 1,3 m h, 0,8 m br (N 10cg Ö-S 10cg V), 0,15 till 0,5m tj. På V sidan inskriften. Runhöjd 4,5-7 cm. U. 724 4 m S om nr1: 2) Runsten, 1,1 m h, 0,95 m br (N 15cg Ö-S 15cg V), 0,3-0,5 mtj. På V sidan inskriften. Runhöjd 3,5-6 cm. U. 723. Intill skall den numera försvunna runstenen U. 725 ha stått. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Löt socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 3 m 110cg om landsväg (10-210cg)"
Vill du se flera runstenar i Löt socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.574284
Longitud: 17.326364
Lämnings-ID: L1942:4351
Riksantikvarieämbetets ID: Löt 7:2
Sveriges runinskrifter: U723, (Upplands runinskrifter)
Plats: Hummelsta, vallby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljusgrå sandsten
Runristare: Balle (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Löt
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:4351