Runsten U720, L1941:3999 i Vallby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Myndill ok Farbjôrn ok Arngeirr ok kigumantr létu reisa stein þenna eptir Jap(?)/Jarp(?), fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, granit, 1,7 m h, 1,15 m br i N-S, 0,45 m tj. Närmastrektangulär genomskärning, avsmalnande uppåt. Runhöjd: 6-8 cm. Ristningen vetter mot V. 7 m N om nr 1: 2) Runsten, granit, 2 m h,1 m br i N-S, 0,4 m tj. Avsmalnande uppåt. Ristningen vetter motV. Runor saknas. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallby socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m N om boningshus, 8 m S om väg. 1 m NÖ om boningshus."
Vill du se flera runstenar i Vallby socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.576654
Longitud: 17.152076
Lämnings-ID: L1941:3999
Riksantikvarieämbetets ID: Vallby 55:1
Sveriges runinskrifter: U720, (Upplands runinskrifter)
Plats: Hånningby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Torbjörn 2 (A) [Stille 1999b]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vallby
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:3999