Runsten U719, L1941:4228 i Vallby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ágoti lét rétta stein þenna eptir Tuma/Tumma ... Kristr láti koma ônd Tuma/Tumma í ljós ok paradísi ok í þann heim bezta kristnum. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,15 m h, 1,9 m br i Ö-V, 0,7 m tj. Runhöjd 7-9cm. Ristningen vetter mot NNÖ. Anm. Runstenen har flyttats i sentid den stod tidigare 30 m längre mot NV. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallby socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant; runstenen står på gjutet fundament."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart S om vägkorsning."
Vill du se flera runstenar i Vallby socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.560553
Longitud: 17.175377
Lämnings-ID: L1941:4228
Riksantikvarieämbetets ID: Vallby 59:1
Sveriges runinskrifter: U719, (Upplands runinskrifter)
Plats: Folsberga
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödaktig granit
Runristare: Livsten (A); (Ödbjörn (A))
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vallby
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:4228