Runsten L1942:2459 i Lillkyrka ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:2459 i Lillkyrka
Foto av Runsten L1942:2459 i Lillkyrka
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Br√ļni l√©t reisa ok Arnv√©(?) stein √ĺenna eptir Gu√įfast, f√ī√įur Br√ļna, ok Arnv√©(?) eptir b√≥nda sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 2 m h, 0,80 m br i NV-S√Ė. Triangul√§r genomsk√§rning 0,15-0,5 m tj. Runh√∂jd 8-9 cm.√Ąndring. Dnr 7972/71 Resning o reng√∂ring den 8/9-71. 7/3-72 SSN. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lillkyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt √Ė-N√Ė sluttande lermark. √Ökerholme."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"N√Ė √§nden av √•kerholme, 670 m NNV om Lillkyrka kyrka. 2 m 265cg om √•kerkant (165-365cg)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.566255
Longitud: 17.241554
Lämnings-ID: L1942:2459
Riksantikvarieämbetets ID: Lillkyrka 3:1
Sveriges runinskrifter: U716 (Upplands runinskrifter)
Plats: Viggby (nu: viggeby)
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit
Runristare: √Ėdbj√∂rn (A) enligt Brate, Osannolikt enligt S.B.F. Jansson; Tidkume (A) [Stille 1999b]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Lillkyrka
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/4059b724-ee74-498e-b5dc-f93096374728