Runsten U706, L1941:103 i Veckholm
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ok Holmfastr/Hjalmfastr ... þeir létu reisa steina at Végaut fôður ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runblock, 1,6 m l, 1,10 m br, 0,2-0,6 m tj. Runhöjd 7 cm. Ristningen vetter mot NV. Blocket är söndrigt så att ristningen är skadad på flera ställen. Nr i runverket: U 706.Ändring dnr: 7551/67 Frigjord från lavar. Uppmålad. 3 lösa delar applicerades med stenkitt. 4/4 -68. B Sn. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Veckholm socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttning av relativt blockrik moränkulle. Skogsmark, blandskog."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I ägogränsen 110 m NNV om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Veckholm socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.54154
Longitud: 17.346697
Lämnings-ID: L1941:103
Riksantikvarieämbetets ID: Veckholm 13:1
Sveriges runinskrifter: U706, (Upplands runinskrifter)
Plats: Öster-dalby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Balle (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Veckholm
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:103