Runsten U705, L1941:595 i Veckholm
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Óleifr ok Holmfastr/Hjalmfastr ok ... ok Ennibrattr þeir létu reisa stein ... ... Balli risti. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, fragment, rund, 0,68 m diam och 0,1 m tj. Runhöjd 7 cm.Nr i runverket U 705. Fragmentet en kvarnsten. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Veckholm socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m SÖ om trädgårdsgång, 7 m SV om uthus."
Vill du se flera runstenar i Veckholm socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.540873
Longitud: 17.354287
Lämnings-ID: L1941:595
Riksantikvarieämbetets ID: Veckholm 20:1
Sveriges runinskrifter: U705, (Upplands runinskrifter)
Plats: Öster-dalby
Placering: Vid Mobacka.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Grå sandsten
Runristare: Balle (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Veckholm
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:595