Runsten U703, L1941:673 i Veckholm
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ásvé lét reisa stein þenna at Arnulf, son sinn góðan. Hann bjó hér ..., maðr matar góðr ok máls risinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 2,3 m h, 1,7 m br och 0,7 m tj. Ristningen vetter mot V. Stenen har varit söndersprängd men är lagad. Strärad med sten på baksidan. Nr i runverket U 703. Runhöjd 6-8 cm. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Veckholm socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hagbacke, igenväxt."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m N om väg till boningshus, 30 m Ö om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Veckholm socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.533493
Longitud: 17.311976
Lämnings-ID: L1941:673
Riksantikvarieämbetets ID: Veckholm 31:1
Sveriges runinskrifter: U703, (Upplands runinskrifter)
Plats: Västra väppeby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Balle (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Veckholm
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:673