Runsten U700, L1941:15 i Veckholm
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Goti lét reisa stein þenna eptir Ingjald, bróður sinn. Guð hjalpi ônd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Stensättning, rund, 8 m diam och 0,8 m h. Övertorvad med 0,2-0,5 m st stenar i ytan. I mitten en grop, 2 m diam, 0,5 m dj. Bevuxen med några barrbuskar. 18 m NV om nr 1 är: 2) Runsten, 1,35 mbr, 0,33 m tj. Runhöjd 8 cm. Ristningen vetter mot N. Avslagen och lagad vid foten. Nr i runverket: U 700. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Veckholm socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg bergshöjd. Beteshage."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m Ö om åkerkant (ägogräns)."
Vill du se flera runstenar i Veckholm socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.520653
Longitud: 17.306294
Lämnings-ID: L1941:15
Riksantikvarieämbetets ID: Veckholm 49:2
Sveriges runinskrifter: U700, (Upplands runinskrifter)
Plats: Kynge
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Samma som gjort U 701, Balle (A) ? [Stille 1999b]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Veckholm
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:15