Runsten U696, L1941:776 i Veckholm
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... reisa stein at Ôlvi(?), leysa(?) sinn ... hjalpi sál hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Gravfält 60x20-30 m (150-350cg) bestående av 11 fornlämningar. Dessa utgöres av 10 runda stensättningar och 1 runsten. De runda stensättningarna är 4-10 m diam och 0,1-0,3 m h. Övertorvade. Anläggningarna kan ha utsatts för viss kant- och ytskada när gräsmattan och planen framför klockstapeln jämnats till. På N resp S sidan av klockstapeln kan ytterligare gravanläggningar finnas, som numera utgör avsats för trappa. Runstenen, belägen i gravfältets NÖdel, är 1,5 m h, 1 m br och 0,45 m tj. Runstenen är flyttad frånkyrkogårdsmuren S om kyrkan. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Veckholm socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag NV sluttning av moränbunden mindre berghöjd. Vårdad gräsplan runt klockstapel."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Runsten 20 m 30cg från klockstapel."
Vill du se flera runstenar i Veckholm socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.521286
Longitud: 17.321547
Lämnings-ID: L1941:776
Riksantikvarieämbetets ID: Veckholm 98:2
Sveriges runinskrifter: U696, (Upplands runinskrifter)
Plats: Veckholms kyrka
Placering: 20 m NNO klockstapeln.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Balle (A) [Stille 1999b]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Veckholm
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:776