Runsten U695, L1941:674 i Veckholm
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ok Sigríðr þeir létu reisa stein at Óleif/Eyleif, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,4 m h, 0,55 m br och 0,1 m tj. Uppmålad. Flyttad 1951 till vapenhuset från sin tidigare uppställningsplats i S kanten av kyrkgårsmuren. För ytterligare information se det inskannade bokuppslaget under Referens."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Veckholm socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I vapenhusets S del."
Vill du se flera runstenar i Veckholm socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.521341
Longitud: 17.323272
Lämnings-ID: L1941:674
Riksantikvarieämbetets ID: Veckholm 32:1
Sveriges runinskrifter: U695, (Upplands runinskrifter)
Plats: Veckholms kyrka
Placering: I vapenhuset.
Föremål: Runsten
Material: Röd sandsten
Runristare: Balle (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Veckholm
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:674