Runsten U1168, L1941:5386 i Österunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"...uitr ok Gíslaug þau létu reisa(?) at Jôrund son ... risti at ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,9 m h, 1,2 m br (Ö-V) och 0,4 m tj. Formen oval. På Nsidan ristningen U 1168. 8 m VNV om runstenen ligger en huggen häll, ca 1,5x0,2 m.Ändring Dnr 276/69. Stenen restes och rätades 28/4-69. B Sn. Ändring Dnr 7898/64 Rengjord, ? i och uppmålad26/1-65. K-G S. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österunda socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Höjd, lekplan."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m S om vägkant och 2 m N om NÖ hörnet av klockstapel samt 5 m(Ö 40cg S) om mätpunkt."
Vill du se flera runstenar i Österunda socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.814276
Longitud: 17.109665
Lämnings-ID: L1941:5386
Riksantikvarieämbetets ID: Österunda 21:1
Sveriges runinskrifter: U1168, (Upplands runinskrifter)
Plats: Österunda kyrka
Placering: 100 m VNV om kyrkan.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Österunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:5386