Runsten U1167, L1941:1080 i Torstuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"-urtr lét rétta ... ... ... -tnR fa-u rúnum hufen þeim ráða kann. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten granit 1,75 m h, 1,1 m br (NV-SÖ) och 0,2 m tj. Avsmalnande uppåt med avskuren topp. På NÖ sidan ristningen. Runslingansbredd 6 cm. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Torstuna socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränhöjd, gårdsplan i SV kanten av vid odlad dalgång. Gårdstomt."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m Ö 40cg S om Ö hörnet av ladugård och 6 m SV om landsväg samt S om utfart."
Vill du se flera runstenar i Torstuna socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.810982
Longitud: 17.075322
Lämnings-ID: L1941:1080
Riksantikvarieämbetets ID: Torstuna 1:1
Sveriges runinskrifter: U1167, (Upplands runinskrifter)
Plats: Ekeby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Torstuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:1080