Runsten U1162, L1944:4428 i Altuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bjôrn ok Halfdan létu reisa stein at Ôzur, fôður, ok Þórunnr at bónda. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,3 m hög, 1,2 m bred (ÖSÖ-VNV) och 0,35 m tjock. Runhöjd 6-7 cm. Ristningen vetter mot SSV. Lutar något mot NNÖ. Imålningen bleknad. Stängsel intill och SSÖ därom. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Björn och Halvdan läto resa stenen efter Assur, sin fader, och Torunn efter sin man." Lagad och rest 1924."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Altuna socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V kanten av blockrikt moränområde mot sankmark: Skogsmark (barrskog)."
Vill du se flera runstenar i Altuna socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.859944
Longitud: 16.904499
Lämnings-ID: L1944:4428
Riksantikvarieämbetets ID: Altuna 7:1
Sveriges runinskrifter: U1162, (Upplands runinskrifter)
Plats: Buska
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå grovkornig granit
Runristare: (Öpir 1 (A)) [ej Öpir, Åhlén 1997; Stille 1999b attribuerar den dock till Öpir]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Altuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:4428