Runsten L1944:4428 i Altuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1944:4428 i Altuna
Foto av Runsten L1944:4428 i Altuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bj√īrn ok Halfdan l√©tu reisa stein at √Ēzur, f√ī√įur, ok √ě√≥runnr at b√≥nda. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,3 m h√∂g, 1,2 m bred (√ĖS√Ė-VNV) och 0,35 m tjock. Runh√∂jd 6-7 cm. Ristningen vetter mot SSV. Lutar n√•got mot NN√Ė. Im√•lningen bleknad. St√§ngsel intill och SS√Ė d√§rom. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Bj√∂rn och Halvdan l√§to resa stenen efter Assur, sin fader, och Torunn efter sin man." Lagad och rest 1924."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Altuna socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V kanten av blockrikt moränområde mot sankmark: Skogsmark (barrskog)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.859944
Longitud: 16.904499
Lämnings-ID: L1944:4428
Riksantikvarieämbetets ID: Altuna 7:1
Sveriges runinskrifter: U1162 (Upplands runinskrifter)
Plats: Buska
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå grovkornig granit
Runristare: (√Ėpir 1 (A)) [ej √Ėpir, √Öhl√©n 1997; Stille 1999b attribuerar den dock till √Ėpir]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Altuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/2cd0337d-dd0e-4ffb-ab5f-7682c41c5718