Runsten L1944:3969 i Altuna ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som Altunastenen
Foto av Runsten L1944:3969 i Altuna
Foto av Runsten L1944:3969 i Altuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"¬ßA V√©fastr, Folka√įr, Gu√įvarr(?) l√©tu reisa stein eptir sinn f√ī√įur Holmfast, Arnfast. ¬ßBP B√°√įir fe√įgar brunnu, en √ĺeir Balli, Freysteinn, li√į Hl√≠fsteins ristu. ¬ßBQ B√°√įir fe√įgar brunnu, en √ĺeir Balli, Freysteinn, li√į Hl√≠fsteinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,95 m h√∂g, 0,6 m bred (√Ė 10cg N-V 10cg S) och 0,2-0,3 m tjock. Rektangul√§r genomsk√§ring. Runh√∂jd 5,5-7 cm. Ristning p√• tre sidor vettande mot S, V och √Ė. Stenen har f√∂rut varit inmurad i det Creutz-Cronhielmska gravkoret ca 120 m NN√Ė om den nuvarande platsen (ra√§ nr 179). Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Vifast, Folkad, ku√ěar l√§to resa stenen efter sin fader Holmfast (och efter sin broder) Arnfast. Far och son blevo b√•da innebr√§nda. Och Balle och Fr√∂sten, Livstens f√∂ljeslagare, (ristade)." Uppm√•lad 1984. Skyltad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Altuna socken i Enköping kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kammen av mor√§nrygg (NV-S√Ė). Kyrkotomt."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6-7 m n 12cg V om NV hörnet av kyrktorn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.819447
Longitud: 16.931553
Lämnings-ID: L1944:3969
Riksantikvarieämbetets ID: Altuna 42:1
Sveriges runinskrifter: U1161 (Upplands runinskrifter)
Plats: Altuna kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Frösten (S); Balle (S); Livsten (A) och okänd [Stille 1999b]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn: Altunastenen
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Altuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ea28d125-b610-4b2f-9b61-f2e17e6a11ee