Runsten L1942:6364 i Simtuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:6364 i Simtuna
Foto av Runsten L1942:6364 i Simtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Lafsi ok ... ok √ěorbj√īrn ok Ulf.../Ulfr ... ok Fastbj√īrn, √ĺeir l√©tu h√īggva ... f√ī√įur sinn. En Ňípir ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runstensblock, granit, 4,5x4 m (NN√Ė-SSV) och 1,6 m h. Runh√∂jd7-10 cm. Inskrift p√• den mot √ĖS√Ė vettande, t√§mligen plana sidan.Blocket √§r delvis s√∂nderkilat i VNV delen. Ifylld med r√∂tt. Starkt s√∂ndervittrad ristningsyta nedtill. U 1159. 2) Uppgifter om gravar. Enl R Dybeck 1876 skall "invid honom =130:1 finnas en 14x8fot stor, fyrsidig stens√§ttning och en 3 fot l√•ng, liggande stensamt flera mer eller mindre skadade stens√§ttningar och kullar. Inga sp√•r d√§rav kunde uppt√§ckas 1980. Den tidigare och p√• ek kartan1961 markerade √§ngen NV d√§rom √§r 1980 till st√∂rre delen uppodladoch har flera r√∂jningsr√∂sen, vilka b√∂r kontrolleras. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Simtuna socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"√Ė kanten av flack h√∂jdrygg. Betesmark. Enbuskage."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"28 m VSV om v√§g och 9 m S√Ė om √•ker."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.757278
Longitud: 16.994587
Lämnings-ID: L1942:6364
Riksantikvarieämbetets ID: Simtuna 130:1
Sveriges runinskrifter: U1159 (Upplands runinskrifter)
Plats: Skensta, marstallen
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material: Grovkornig granit
Runristare: √Ėpir 1 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Simtuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b8ce9703-1821-40cd-8a71-9fc9e8628412