Runsten U1158, L1942:6493 i Simtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Guðsteinn(?) ok Eistr ok ... ok Áki létu reisa stein eptir Freygeir, fôður sinn. Hlífsteinn hjó rúnar þessar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsten, 1,85 m h, 1,2 m br nedtill (N 10cg V-S 10cg Ö)och 0,1-0,25 m tj. Något avamalnande uppåt. Runhöjd 6-8 m. Inskrift på den mot V vettande sidan. Toppen är avslagen och saknas. Ifylld med rött. Runstenen är rest i en stensättningsliknande förhöjning, rund, 5-6 m diam och -1,0 m h. Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0,2-1,1 m st. U 1158. Runstenen står enl geol bl 1865N om vägskäl och mellan vägarna ca 200 m N om gården. Flyttadesefter ansökan av markägaren och skolläraren Erik Lundeblom 1884 från denna plats -se nr 383- till gården, Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Simtuna socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack blockrik moränhöjd. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"35 m NÖ om landsväg och 22 m Ö om stenmur. 17 m V om villa."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten U1158, L1942:6493 i Simtuna:
"Enl brukspatron Hirssman, ägare av Salfors i början av 1700-talet, lät köra ned stenen med alla gårdens dragdjur att användassom diskställ men en kvinna förde ett ömkligt läte hela nätternaoch stenen drogs sedan tillbaka på skogen med bara en häst. Enl berättelse av Frödén i Dybecks samling ATA."
Vill du se flera runstenar i Simtuna socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.782187
Longitud: 16.968226
Lämnings-ID: L1942:6493
Riksantikvarieämbetets ID: Simtuna 131:1
Sveriges runinskrifter: U1158, (Upplands runinskrifter)
Plats: Stora salfors
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejsgranit
Runristare: Livsten (S); (Torfast (S), bygger på en oriktig läsning av Brate.)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Simtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:6493