Runsten L1942:6493 i Simtuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:6493 i Simtuna
Foto av Runsten L1942:6493 i Simtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gu√įsteinn(?) ok Eistr ok ... ok √Āki l√©tu reisa stein eptir Freygeir, f√ī√įur sinn. Hl√≠fsteinn hj√≥ r√ļnar √ĺessar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√•sten, 1,85 m h, 1,2 m br nedtill (N 10cg V-S 10cg √Ė)och 0,1-0,25 m tj. N√•got avamalnande upp√•t. Runh√∂jd 6-8 m. Inskrift p√• den mot V vettande sidan. Toppen √§r avslagen och saknas. Ifylld med r√∂tt. Runstenen √§r rest i en stens√§ttningsliknande f√∂rh√∂jning, rund, 5-6 m diam och -1,0 m h. √Ėvertorvad med i ytan talrika stenar, 0,2-1,1 m st. U 1158. Runstenen st√•r enl geol bl 1865N om v√§gsk√§l och mellan v√§garna ca 200 m N om g√•rden. Flyttadesefter ans√∂kan av mark√§garen och skoll√§raren Erik Lundeblom 1884 fr√•n denna plats -se nr 383- till g√•rden, Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Simtuna socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack blockrik moränhöjd. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"35 m N√Ė om landsv√§g och 22 m √Ė om stenmur. 17 m V om villa."
Ofta finns det ber√§ttelser, historier, s√§gner och rykten kring en l√§mning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. S√• h√§r st√•r det om Runsten L1942:6493 i Simtuna ūüá¨ūüáß:
"Enl brukspatron Hirssman, ägare av Salfors i början av 1700-talet, lät köra ned stenen med alla gårdens dragdjur att användassom diskställ men en kvinna förde ett ömkligt läte hela nätternaoch stenen drogs sedan tillbaka på skogen med bara en häst. Enl berättelse av Frödén i Dybecks samling ATA."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.782187
Longitud: 16.968226
Lämnings-ID: L1942:6493
Riksantikvarieämbetets ID: Simtuna 131:1
Sveriges runinskrifter: U1158 (Upplands runinskrifter)
Plats: Stora salfors
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejsgranit
Runristare: Livsten (S); (Torfast (S), bygger på en oriktig läsning av Brate.)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Simtuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ed0f29b3-53bf-460e-84ff-43852fb5b5f8