Runsten U1157, L1942:1121 i Simtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir Halfdan. Guð hjalpi ônd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,35 m h, 1,1 m br (N 10cg Ö-S 10cg V) och 0,17-0,35 m tj. Runhöjd 5-8 cm. Inskrift vätter åt Ö släta sidan:"WURSTAIN: RAISTI: STAIN: THINA: AFTIR: HALFTAN: GUD: HAIBJ: ANT: HJNS. XTORSTEN RESTE DENNA STEN EFTER HALFTAN: GUDHJÄLPE HANS ANDE." Se text i boken! (Den har förut stått 3 m V ut och omedelbart Ö om landsvägen, där den dock blev påkörd och skadad av fordon. Uppgiften lämnad av lantbrukare Stig Andersson, Isby). Vid rev inv 1980-06-17 var stenen trasig och överdelen låg på marken, med ristningsytan uppåt. Ägaren på Isby säger att stenen gått sönder i en gammal lagning. Densamme har kontaktat Uppsala som efter midsommarhelgen 1980 skulle komma och lagastenen. V om landsväg samt 22 m N om uthus. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Simtuna socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flackt område. Gårdstomt."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"23 m S om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Simtuna socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.743688
Longitud: 16.85252
Lämnings-ID: L1942:1121
Riksantikvarieämbetets ID: Simtuna 30:1
Sveriges runinskrifter: U1157, (Upplands runinskrifter)
Plats: Isby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Erik (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Simtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:1121