Runsten L1942:1121 i Simtuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:1121 i Simtuna
Foto av Runsten L1942:1121 i Simtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ěorsteinn reisti stein √ĺenna eptir Halfdan. Gu√į hjalpi √īnd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,35 m h, 1,1 m br (N 10cg √Ė-S 10cg V) och 0,17-0,35 m tj. Runh√∂jd 5-8 cm. Inskrift v√§tter √•t √Ė sl√§ta sidan:"WURSTAIN: RAISTI: STAIN: THINA: AFTIR: HALFTAN: GUD: HAIBJ: ANT: HJNS. XTORSTEN RESTE DENNA STEN EFTER HALFTAN: GUDHJ√ĄLPE HANS ANDE." Se text i boken! (Den har f√∂rut st√•tt 3 m V ut och omedelbart √Ė om landsv√§gen, d√§r den dock blev p√•k√∂rd och skadad av fordon. Uppgiften l√§mnad av lantbrukare Stig Andersson, Isby). Vid rev inv 1980-06-17 var stenen trasig och √∂verdelen l√•g p√• marken, med ristningsytan upp√•t. √Ągaren p√• Isby s√§ger att stenen g√•tt s√∂nder i en gammal lagning. Densamme har kontaktat Uppsala som efter midsommarhelgen 1980 skulle komma och lagastenen. V om landsv√§g samt 22 m N om uthus. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Simtuna socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flackt område. Gårdstomt."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"23 m S om åkerhörn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.743688
Longitud: 16.85252
Lämnings-ID: L1942:1121
Riksantikvarieämbetets ID: Simtuna 30:1
Sveriges runinskrifter: U1157 (Upplands runinskrifter)
Plats: Isby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Erik (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Simtuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/15f5b18b-d6d3-4475-88b2-3723e4440260