Runsten L1942:6254 i Simtuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:6254 i Simtuna
Foto av Runsten L1942:6254 i Simtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Snorrir/Snerrir ok Kr√≥kr reistu stein √ĺenna eptir Herjulf, eptir f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, gr√•sten, 1,6 m h, 1,4 m br (N-S) och 0,2-0,3 m tj. Runh√∂jd 7-8 cm. Inskrift √• den mot √Ė vettande, t√§mligen sl√§ta sidan. Ifylld med r√∂tt. Den i h√∂jdled ituspruckna stenen √§r lagad medfin cement. 22m √Ė 20cg N om nr 1 √§r nr 2) 7 m NNV om landsv√§g och 9 m S om hush√∂rn (villa) √§r nr 2) Runsten, gr√•sten, 1,40 m h, 1,2 m br (N 35cg V-S 35cg √Ė) och 0,15-0,4 m tj. Runh√∂jd 7-8 cm. Inskrift √• den mot VSV vettande sl√§ta sidan. Ifylld med r√∂tt. Nr U1155(2) och U 1156(1). Tidigare och troligen ursprunglig plats f√∂r b√•da stenarna √§r g√§rdet N om g√•rden, se nr 382. 3) 34 m NNV omnr 1 och vid N gaveln av uthus √§r en v√§gh√•llningssten?, 0,6x0,5x0,07 m. P√• ena flatare sidan √§r otydligt inhugget: "N: 35 H S 36" Se skiss i boken! Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Simtuna socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack höjd. Gårdstomt."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1) 8 m NNV om landsv√§g, 7 m √Ė om SS√Ė knuten av uthus och 2 mS om tr√§dg√•rdsg√•ng."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.759226
Longitud: 16.980357
Lämnings-ID: L1942:6254
Riksantikvarieämbetets ID: Simtuna 126:1
Sveriges runinskrifter: U1156 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hjälteberga
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Erik (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Simtuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/93ab5c71-9e19-4ffc-8317-736e1f3c88b9