Runsten U1155, L1942:6046 i Simtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hrólfr ok Bjartr(?) reistu stein eptir Rôskulf. Guð hjalpi ônd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, gråsten, 1,6 m h, 1,4 m br (N-S) och 0,2-0,3 m tj. Runhöjd 7-8 cm. Inskrift å den mot Ö vettande, tämligen släta sidan. Ifylld med rött. Den i höjdled ituspruckna stenen är lagad medfin cement. 22m Ö 20cg N om nr 1 är nr 2) 7 m NNV om landsväg och 9 m S om hushörn (villa) är nr 2) Runsten, gråsten, 1,40 m h, 1,2 m br (N 35cg V-S 35cg Ö) och 0,15-0,4 m tj. Runhöjd 7-8 cm. Inskrift å den mot VSV vettande släta sidan. Ifylld med rött. Nr U1155(2) och U 1156(1). Tidigare och troligen ursprunglig plats för båda stenarna är gärdet N om gården, se nr 382. 3) 34 m NNV omnr 1 och vid N gaveln av uthus är en väghållningssten?, 0,6x0,5x0,07 m. På ena flatare sidan är otydligt inhugget: "N: 35 H S 36" Se skiss i boken! Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Simtuna socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack höjd. Gårdstomt."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1) 8 m NNV om landsväg, 7 m Ö om SSÖ knuten av uthus och 2 mS om trädgårdsgång."
Vill du se flera runstenar i Simtuna socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.759297
Longitud: 16.980757
Lämnings-ID: L1942:6046
Riksantikvarieämbetets ID: Simtuna 126:2
Sveriges runinskrifter: U1155, (Upplands runinskrifter)
Plats: Hjälteberga
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Erik (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Simtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:6046