Runsten U1154, L1942:7031 i Simtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Freygerðr reisti stein þenna eptir Ígul, bónda sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Nr U 1154).gråsten, 1,2 m h, 1,15 m br (N 10cg V-S 10cg Ö) och 0,5 m tj. Inskrift på den mot vägen och ÖNÖ vettande tämligen planasidan. Runhöjd 4-7 cm. Ifylld med rött. Stod tidigare enl äldre ortsbo 1937 på åker och vid vägen ca 100 m S om nuv plats. Se nr 381."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Simtuna socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m SSÖ om NÖ knuten av magasinsbyggnad och 1 m Ö om husvägg. 3,3 m V om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Simtuna socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.776455
Longitud: 16.976447
Lämnings-ID: L1942:7031
Riksantikvarieämbetets ID: Simtuna 122:1
Sveriges runinskrifter: U1154, (Upplands runinskrifter)
Plats: Forsby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Erik (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Simtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:7031