Runsten U1152, L1943:4556 i Frösthult
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ernlaug lét hôggva stein eptir Þorstein, bónda sinn. Hlífsteinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,65 m hög, 1,60 m bred (Ö 15cg S-V 15cg N) och 0,70 m tjock. Runhöjd 6-8 cm. Ristningen vetter mot S. Stenen står på en gjuten sockel. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ärnlög lät hugga stenen efter Torsten, sin man. Livsten (ristade)." Restes 1943. Uppmålad 1968. Uppmålad 1999."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Frösthult socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Dikesren."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m N om landsväg och 6 m VNV om utfart."
Vill du se flera runstenar i Frösthult socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.733796
Longitud: 17.015315
Lämnings-ID: L1943:4556
Riksantikvarieämbetets ID: Frösthult 2:1
Sveriges runinskrifter: U1152, (Upplands runinskrifter)
Plats: Brunnby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Livsten (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Frösthult
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:4556