Runsten U1151, L1943:5462 i Frösthult
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Heðindís lét reisa stein þenna eptir Holmfast, bónda sinn, ok at Engla/Egla, son sinn. Guð hjalpi ônd þeira. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,50 m hög (Ö 30cg S-V 30cg N), 1,0 m bred och 0,33 m tjock. Runhöjd 6-9 cm. Ristningen vetter åt S. På ömse sidor står torra enbuskar. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Hedendis lät resa denna sten efter Holmfast, sin man, och efter Ängle, sin son. Gud hjälpe deras ande." Restes 1950. Uppmålad 1999."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Frösthult socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgård. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m N om landsväg och 13 m ÖSÖ om körvägsförgrening."
Vill du se flera runstenar i Frösthult socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.736254
Longitud: 16.998467
Lämnings-ID: L1943:5462
Riksantikvarieämbetets ID: Frösthult 6:1
Sveriges runinskrifter: U1151, (Upplands runinskrifter)
Plats: Brunnby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Blågrå granit
Runristare: Erik (A), osäker atttribution av Brate; Äskil 2 (A) [Stille 1999b]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Frösthult
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5462