Runsten L1944:4148 i Altuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1944:4148 i Altuna
Foto av Runsten L1944:4148 i Altuna
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,85 m h√∂g, 1 m bred (√Ė-V) och 0,25-0,5 m tjock. N√§rmast rektangul√§r genomsk√§rning. Runh√∂jd 3-8 cm. Ristningen vetter mot N. Stenen har f√∂rut varit placerad ca 100 m S om fornborgen (196:54) vid Billerstena. Se inv nr 107. Revinv - 80: Stenen √§r med sin S sida placerad mot en bj√∂rk. Denna har med tiden gjort att stenen starkt lutar mot N. F√∂r att f√∂rhindra att den ska falla har en k√§tting dragits runt tr√§det och stenen. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Vidbj√∂rn och Karlung och √Ąrenger och Nase l√§to resa denna sten efter √Ąrenbj√∂rn, sin k√§cke fader." Den ornamentala utsmyckningen har i h√∂g grad tilldragit sig forskningens uppm√§rksamhet. Uppm√•lad 1984. Skyltad. 14 m NN√Ė om runstenen √§r en sten 0,37x0,50-0,40 m (N-√Ė) st och 0,70 m h. P√• toppen har den en 0,1 m h√∂g √§ngel av j√§rn. Stenen st√•r i en sentida uppf√∂rd h√∂g, 5 m diam och 1,2 m h√∂g. Grusbev√§xt."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Altuna socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krönet av moränhöjd. Trädgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m S 35cg √Ė om grusg√•ng och ca 30 m N 10cg V om hush√∂rn (V slottsh√∂rnet)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.809844
Longitud: 16.970315
Lämnings-ID: L1944:4148
Riksantikvarieämbetets ID: Altuna 66:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Altuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/a734db3b-119f-4edb-8365-58836de00e04