Runsten L1943:7979 i Husby-Sjutolft ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:7979 i Husby-Sjutolft
Foto av Runsten L1943:7979 i Husby-Sjutolft
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√•sten, 1,70 m h√∂g, 1,40 m bred (NNV-SS√Ė) och 1,80 m tjock. N√•got avsmalnande upp√•t med avskuren topp. P√• √ĖN√Ė sidan √§rristningen. Runslingan l√∂per i ristningens utkant. Innanf√∂r runslingan tv√• mycket invecklade drakslingor lagda i 8-formade figurer. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gyda l√§t resa stenen efter Tordj√§rv, sin man, son till Gudl√∂g, och (han) bodde i H√§rvesta. Balle ristade stenen." N√•got nedom mitten p√• runstenens v√§lvda VSV-sida finns en yngre inskription med 6-10 cm h√∂ga bokst√§ver, "Ifr√•n KISSMARK". Uppm√•lad 2005."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Sjutolft socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränhöjd, slottspark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"32 m V om NV hörnet av hönshus och 20 m 10cg om privat väg (110-310cg)"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.65058
Longitud: 17.362546
Lämnings-ID: L1943:7979
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Sjutolft 89:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Husby-Sjutolft
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/632efbc3-5e4d-44b6-83b2-7d1298a379b2