Runsten L1943:7978 i Husby-Sjutolft
Foto av Runsten L1943:7978 i Husby-Sjutolft
Foto av Runsten L1943:7978 i Husby-Sjutolft
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsten, 2,30 m hög. 1,25 m bred (N-S) och 0,35 m tjock. (rektangulärt tvärsnitt). Avsmalnande uppåt med avskuren topp. På Ö sidan ristningen. Runstenen är stöttad med järnkrampor. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gullev och Kår läto resa stenen efter Andvätt röde, sin fader." Skyltad 1984. Uppmålad 1986. Uppmålad 2005."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Sjutolft socken i Enköping kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 och 2 15 m 280cg om vägkors. Nr 1 är 2,5 m 380cg om väg (80-280cg). Nr 2 är 2,5 m 180cg om väg (80-280cg)."
Vill du se flera runstenar i Husby-Sjutolft socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.651447
Longitud: 17.37695
Lämnings-ID: L1943:7978
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Sjutolft 88:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Husby-Sjutolft
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:7978