Runsten L1943:7978 i Husby-Sjutolft ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:7978 i Husby-Sjutolft
Foto av Runsten L1943:7978 i Husby-Sjutolft
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√•sten, 2,30 m h√∂g. 1,25 m bred (N-S) och 0,35 m tjock. (rektangul√§rt tv√§rsnitt). Avsmalnande upp√•t med avskuren topp. P√• √Ė sidan ristningen. Runstenen √§r st√∂ttad med j√§rnkrampor. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gullev och K√•r l√§to resa stenen efter Andv√§tt r√∂de, sin fader." Skyltad 1984. Uppm√•lad 1986. Uppm√•lad 2005."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Sjutolft socken i Enköping kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 och 2 15 m 280cg om vägkors. Nr 1 är 2,5 m 380cg om väg (80-280cg). Nr 2 är 2,5 m 180cg om väg (80-280cg)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.651447
Longitud: 17.37695
Lämnings-ID: L1943:7978
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Sjutolft 88:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Husby-Sjutolft
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/dfb4ef59-bdbd-43e1-879f-96f3d6dba1a3