Runsten L1943:7822 i Husby-Sjutolft ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:7822 i Husby-Sjutolft
Foto av Runsten L1943:7822 i Husby-Sjutolft
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,65 m hög, 1,25 m bred (110-130cg) och 0,40 m tjock. Något avsmalnande uppåt. På S sidan inskriften. Runinskrift i drak- och ormslingor lagda i åttformiga figurer. Både 35:1 och 35:2 står i skymmande syrenbuskage i trädgård. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Säbjörn och Fröger de läto resa denna sten efter Holmfast, sin broder. Balle ristade.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Sjutolft socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I svag S-sluttning av mor√§nrygg med berg i dagen (√ĖS√Ė-VNV). Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m S om S√Ė h√∂rnet p√• manbyggnad."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.65935
Longitud: 17.334336
Lämnings-ID: L1943:7822
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Sjutolft 35:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Husby-Sjutolft
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d26ff10b-4c98-47c8-9dd4-35b9d0b0c246