Runsten L1943:7821 i Husby-Sjutolft ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:7821 i Husby-Sjutolft
Foto av Runsten L1943:7821 i Husby-Sjutolft
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 2,10 m hög, 1,5 m bred (110-310cg) och 0,60 m tjock. Avsmalnande uppåt. På S sidan inristning. Runslinga i en oval figur. Innanför runslingan 2 hästliknande djur, vända mot varann samt dekorativa slingor. Både 35:1 och 35:2 står i skymmande syrenbuskage i trädgård. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Holmger och labus och Lafse de läto resa stenen efter Åbjörn (?), sin gode fader ..." Uppmålad 2005."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Sjutolft socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I svag S-sluttning av mor√§nrygg med berg i dagen (√ĖS√Ė-VNV). Tomtmark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.659385
Longitud: 17.334103
Lämnings-ID: L1943:7821
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Sjutolft 35:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Husby-Sjutolft
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/1538815f-6762-4b67-8153-ac2af9c9c2fa