Runsten L1943:7666 i Husby-Sjutolft
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsten 1,8 m bred (Ö-V) och 0,3 m tjock. Avsmalnande uppåt med spetsig topp. Toppen är genomborrad av 1 borrhål, 2cm. På S sidan ristningen runinskrift i drakslinga. I mitten en djurfigur med drakhuvud, hästkropp och klövar. Djuret liknar djuren på Raä 12 och U 747 Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Halvdan och Signjut de läto resa stenen efter Ödger och Dan, sina fäder, och efter Almger och Vibjörn, Halvdans bröder." Skyltad och uppmålad 1980."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Sjutolft socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV-sluttning av moränhöjd. Hagmark?"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 15 m NV gamla landsvägen (NÖ-SV), 7 m SV kanten av boningshus. "
Vill du se flera runstenar i Husby-Sjutolft socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.6605
Longitud: 17.316826
Lämnings-ID: L1943:7666
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Sjutolft 51:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Husby-Sjutolft
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:7666