Runsten L1943:7666 i Husby-Sjutolft ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:7666 i Husby-Sjutolft
Foto av Runsten L1943:7666 i Husby-Sjutolft
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√•sten 1,8 m bred (√Ė-V) och 0,3 m tjock. Avsmalnande upp√•t med spetsig topp. Toppen √§r genomborrad av 1 borrh√•l, 2cm. P√• S sidan ristningen runinskrift i drakslinga. I mitten en djurfigur med drakhuvud, h√§stkropp och kl√∂var. Djuret liknar djuren p√• Ra√§ 12 och U 747 Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Halvdan och Signjut de l√§to resa stenen efter √Ėdger och Dan, sina f√§der, och efter Almger och Vibj√∂rn, Halvdans br√∂der." Skyltad och uppm√•lad 1980."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Sjutolft socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV-sluttning av moränhöjd. Hagmark?"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 15 m NV gamla landsv√§gen (N√Ė-SV), 7 m SV kanten av boningshus. "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.6605
Longitud: 17.316826
Lämnings-ID: L1943:7666
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Sjutolft 51:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Husby-Sjutolft
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/dc48b856-e0cc-4e4f-b008-188d04bc3349