Runsten L1943:7595 i Husby-Sjutolft ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:7595 i Husby-Sjutolft
Foto av Runsten L1943:7595 i Husby-Sjutolft
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√•sten 1,65 m h√∂g, 1,50 bred (√Ė 40cg N-V 40cg S) och 0,60 m tjock. N√•got avsmalnande upp√•t. p√• S√Ė sidan inskriptionen. Inskrift i drakslinga. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Vigisl l√§t resa stenen efter sin son Sigrev. Torg√∂t ristade denna sten." Flyttat fr√•n √•kerholme ca 750 m V om H√•rby, enligt Upplands runinskrifter samt SGU 1865. Har st√•tt intill h√•lv√§g. Uppm√•lad 2003."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Sjutolft socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttning av moränrygg (N-S). Åkerholme."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m √Ė om √•kerkant (N-S) och 6 m NV om landsv√§g (N√Ė-SV)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.671232
Longitud: 17.358869
Lämnings-ID: L1943:7595
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Sjutolft 90:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Husby-Sjutolft
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/a5e2e85c-f94d-459d-a66d-687a11a2d016