Runsten L1943:7025 i Husby-Sjutolft ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:7025 i Husby-Sjutolft
Foto av Runsten L1943:7025 i Husby-Sjutolft
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 0,35x0,18 m och 0,18 m tjock, fastnitad med j√§rndubbar i vapenhusets √Ė v√§gg. P√• V sidan inskriften. Se skiss i inventeringsuppslag. Enligt Upplands runinskrifter ger inskriften ingen spr√•klig mening, men lyder:"- - "u - ueinukui - - - - -"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Sjutolft socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I kyrkan vapenhus."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.665274
Longitud: 17.344188
Lämnings-ID: L1943:7025
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Sjutolft 79:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Husby-Sjutolft
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d72522c5-26a9-457f-a860-49066001d183