Runsten L1943:6329 i Kungs-Husby
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 0,95 m l, 0,65 m br och 0,27 m tj. Stenen har hittats i en jordbro vid infarten till Skeberga gård, vid dess högra dikeskant. Stenen har i målats i samband med flyttningen. Ändring: Dnr 270/69."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kungs-Husby socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"45 m Ö om infartsvägen till Skeberga."
Vill du se flera runstenar i Kungs-Husby socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.510904
Longitud: 17.265572
Lämnings-ID: L1943:6329
Riksantikvarieämbetets ID: Kungs-Husby 97:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Kungs-Husby
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:6329