Runsten L1943:6248 i Kungs-Husby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:6248 i Kungs-Husby
Foto av Runsten L1943:6248 i Kungs-Husby
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, nr U 690 i Runverket. Står i en stensättningsliknande kulle, 5 m diam och 0,3 m h. Delvis övermossad fyllning av 0,1-0,3m st stenar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kungs-Husby socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"F d impediment i åker, nu granplantering."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m 140cg om åkerhörn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.480476
Longitud: 17.212448
Lämnings-ID: L1943:6248
Riksantikvarieämbetets ID: Kungs-Husby 63:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Kungs-Husby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/a4064624-fe7e-4c9a-8faf-bb6de413db19