Runsten L1943:6108 i Kungs-Husby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:6108 i Kungs-Husby
Foto av Runsten L1943:6108 i Kungs-Husby
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, nr U 708 i Runverket. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kungs-Husby socken i Enköping kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,75 m över markytan, 0,32 m från vapenhusets sydöstra hörn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.522495
Longitud: 17.272422
Lämnings-ID: L1943:6108
Riksantikvarieämbetets ID: Kungs-Husby 3:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Kungs-Husby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d17e8542-d4fe-4407-a03d-7a77764ad400