Runsten L1943:5434 i Hacksta ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:5434 i Hacksta
Foto av Runsten L1943:5434 i Hacksta
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, r√∂daktig sandsten, 0,37x0,16 m . P√• ena sidan ristningen. Im√•lad. Fragmentet √§r funnet i √Ąnnesta (nr 53). 1927 f√∂rdes fragmentet till kyrkan. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"...sin gode...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hacksta socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hacksta kyrkas vapenhus."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.547751
Longitud: 17.375848
Lämnings-ID: L1943:5434
Riksantikvarieämbetets ID: Hacksta 32:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Hacksta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/2540aaa3-6941-4603-a18b-df78e4b9b99f