Runsten L1943:3538 i Enköpings-Näs
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,5 m hög, 1-1,3 m bred, 0,2-0,5 m tjock. Ristade sidan mot V visar rika orneringar med runslinga huvudsakligen kring kanterna. Denna är bortslagen på flera ställen. Tydligt huggna runor. Omedelbart framför stenen ligger för närvarande en vedstapel. Stenen skall vara flyttad från Väppeby där den stått strax intill nr 5. Runornas höjd är 6-8 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Vidjärv lät resa denna sten efter Åsger (?) och efter Sven, och han (Vidjärv) och Vigärd de läto göra minnesmärket. Tidkumi ristade dessa runor." Ny lagning 1946. Lagningen översedd 1971. Uppmålad 1999. Skyltad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Enköpings-Näs socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m väg (N-S)."
Vill du se flera runstenar i Enköpings-Näs socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.546003
Longitud: 17.018279
Lämnings-ID: L1943:3538
Riksantikvarieämbetets ID: Enköpings-Näs 46:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Enköpings-Näs
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:3538