Runsten L1943:3486 i Enköpings-Näs
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,75 m hög, 1-1,5 m bred, 0,2-0,35 m tjock. Ristning på N sidan i en slinga runt stenens kant med kors i mitten. Bakom runstenen ligger en sten 1,2x0,7 m (Ö-V). Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Öbjörn och Torgils reste denna sten efter Åslek, sin svärfar (svåger?). Gud hjälpe hans ande." Rest 1946. Uppmålad 1999. Skyltad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Enköpings-Näs socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berg- och moränhöjd. Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m S väg (VNV-ÖSÖ) 8 m Ö åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Enköpings-Näs socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.542763
Longitud: 17.022778
Lämnings-ID: L1943:3486
Riksantikvarieämbetets ID: Enköpings-Näs 44:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Enköpings-Näs
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:3486