Runsten L1943:2941 i Enköpings
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljus gråsten, 1,20 m h, 1,15 m br (NV-SÖ) och 0,20 m tj. Runhöjd 9-7 cm. Stenen vänder ristningsytan mot SV. Stenen fragment av runsten, endast N delen bevarad. Uppmålad, målningen mindre väl bibehållen.Ändring Dnr 7895/64 Rengjord och uppmålad. 22/1-65 K-GS. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Enköpings socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m SÖ om museum, 12 m NÖ om Tullgat."
Vill du se flera runstenar i Enköpings socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.637458
Longitud: 17.081235
Lämnings-ID: L1943:2941
Riksantikvarieämbetets ID: Enköping 4:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Enköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:2941