Runsten L1943:2940 i Enköping 🇬🇧
Foto av Runsten L1943:2940 i Enköping
Foto av Runsten L1943:2940 i Enköping
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljus gråsten, 2,3 m hög, 0,92 m bred (NÖ-SV) och 0,39 m tjock. Runhöjd 9,0-4,0 cm. Stenen vänder ristningsytan mot NV. Upptäcktes som tröskelsten i S:t Ilians kyrka på 1600-talet, senare inmurad i prästgårdsbyggningen. Stenen restes på nuvarande plats 1947. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ingebjörn och bröderna med honom läto resa denna sten efter Igul, sin fader. Gud hjälpe hans ande bättre än han (har gjort sig förtjänt av. Tidkume) ristade deras runor." Återfanns och restes 1947. Skyltad 1976. Uppmålad 1978."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Enköpings socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Parkanläggning."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m NV om Kyrkogat, 18 m Ö 10cg S om SÖ hörnet av prästgård."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.637495
Longitud: 17.080056
Lämnings-ID: L1943:2940
Riksantikvarieämbetets ID: Enköping 3:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Enköpings
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/4b5e80c3-3d51-488d-8705-0008c5c6f9fe