Runsten L1943:2753 i Enköpings-Näs
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1.5 m hög, 0.6 - 0.7 m bred (N-S), 0.25 - 0.30 m tjock. Den ristade sidan är vänd mot Ö. Runhöjd 4 - 6 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Styvjald och slaka de läto hugga ett ståtligt minnesmärke och Arnlög efter Onäv..." Uppmålad 1999. Skyltad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Enköpings-Näs socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gräsmatta."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m Ö om Ö kyrkogårdsmuren, 9 m N grusgång till kyrkan."
Vill du se flera runstenar i Enköpings-Näs socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.560466
Longitud: 17.010882
Lämnings-ID: L1943:2753
Riksantikvarieämbetets ID: Enköpings-Näs 10:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Enköpings-Näs
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:2753