Runsten L1943:2609 i Enköpings
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljus gråsten, 1,95 m hög, 1,0 m bred (N-S) och 0,21 m tjock. Runhöjd 9,0-4,5 cm. Stenen vänder ristningsytan mot V. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... efter sin son Åfast. Livsten högg dessa runor efter en god ung man." Rest 1946. Rengjord och uppmålad 1964. Rengjord 1972 Skyltad 1976. Uppmålad 1978."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Enköpings socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Grusås bevuxen med rönn, björk, lind, parkanläggning."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"50 m S 10cg V om 2:1 och 25 m NNÖ om N hörnet av skolhus samt 2 m ÖSÖ om parkgång."
Vill du se flera runstenar i Enköpings socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.638565
Longitud: 17.08081
Lämnings-ID: L1943:2609
Riksantikvarieämbetets ID: Enköping 2:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Enköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:2609