Runsten L1943:1511 i Holm ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:1511 i Holm
Foto av Runsten L1943:1511 i Holm
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, ca 1,7 m h√∂g och 1,0 m bred samt 0,4 m tjock (N√Ė-SV). Risting mot S√Ė. Runh√∂jd ca 7-8 cm. Runsten p√•tr√§ffades 1928 och restes d√• intill fyndplatsen. Enligt Upplands runinskrifter flyttades stenen 1930 till Dalkarlsbackens h√∂gsta punkt, omkring 3 m fr√•n fyndplatsen. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... Ingefast l√§to resa stenen efter Ingebj√∂rn och Gunnhild ocks√• √•t sin son ...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Holm socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Rygg (N√Ė-S√Ė), √•kerholme."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I en av stensättningarna återfinns runstenen. "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.714843
Longitud: 17.50003
Lämnings-ID: L1943:1511
Riksantikvarieämbetets ID: Holm 5:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Holm
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/4d8dd8cb-894c-4e5c-9e12-2cbe6ef38951