Runsten L1942:7622 i Sparrsätra 🇬🇧
Foto av Runsten L1942:7622 i Sparrsätra
Foto av Runsten L1942:7622 i Sparrsätra
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Rev inv 1980: Runsten, 1,55x0,9 m (ÖNÖ-VSV) och 0,4 m h.Blocketsynes bortsprängt ur ett NV därom större block.På den V delen avovansidan är några klart inristade runor enligt teckning Se skissi boken! Runorna är 8 cm h. Grå bergart. Ristningen sluttar motÖ. Trol sentida. 1980-09-01 K L. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sparrsätra socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Brant Ö-sluttning av bergshöjd i Ö spetsen av större åkerholme iodlad dal. Hagmark med gles blandskog."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m SSV om åker (VNV-ÖSÖ)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.703379
Longitud: 16.970821
Lämnings-ID: L1942:7622
Riksantikvarieämbetets ID: Sparrsätra 51:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Sparrsätra
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/011b456b-9605-4a56-9e1e-7d02092444d2