Runsten UFv1973;146, L1942:4974 i Tillinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Haraldr ok Erngísl ok Halfdan ok Fóthraðr létu hôggva stein eptir Gísl, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av grå granit, 2,20 m över markytan (stenens hela höjd 2,35), 0,71 m största tj. (vid rotändan). Ristningsyta 1,5 m br, nedtill och 1,41 m br på mitten. Runornas storlek 5,5-8 cm. Ristningsytan är delvis svårt vittrad. Den är nu orienterad mot NV. Stenen flyttad till nuvarande plats från ursprunglig fyndplats i åker 580 m SÖ om Skinna gård, 40 m NÖ om Ingeborgsbäcken, alltså flyttning ca 300 m i nordlig riktning (Dnr, 7847/72).Ändring Dnr 5453/72"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tillinge socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan lermark. Vägren."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"480 m ÖSÖ om mangårdsbyggnaden Skinna 2:2, 1 m NV om åker. 2 m SÖ om byväg, vid korsning med brukningsväg."
Vill du se flera runstenar i Tillinge socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.597078
Longitud: 16.964791
Lämnings-ID: L1942:4974
Riksantikvarieämbetets ID: Tillinge 191:1
Sveriges runinskrifter: UFv1973;146,
Plats: Skinna
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejsgranit
Runristare: Livsten (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Tillinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:4974