Runsten L1942:2407 i Lillkyrka ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:2407 i Lillkyrka
Foto av Runsten L1942:2407 i Lillkyrka
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,6 m h, 1,1 m br 40-240cg, 0,6-0,2 m tj. Fragmentarisk. Stenens åt sydöst vettande sida ornamenterad. Ingen text, endast figur. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lillkyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"70 m N√Ė om nord√∂stra h√∂rnet av V√§rnsta g√•rds loge. 11 m 390cg om√•kerkant 90-290cg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.566342
Longitud: 17.274001
Lämnings-ID: L1942:2407
Riksantikvarieämbetets ID: Lillkyrka 1:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Lillkyrka
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d8887e3e-cdf2-4af0-8d35-d2693ec7362b