Runsten UATA6243/65, L1941:7557 i Vårfrukyrka
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... eptir Bjôrn(?) ok Þorstein(?), synir Freysteins. Sigþrúðr(?) heitir móðir þeira ... ... steina. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"a) Runsten, granit, 1,25 m h, 1,16 m br (NV-SÖ) och 0,47 m tj. På den mot SV vända sidan är ristningen. Restaurerad. Ca 170 m NNVom a och i V kanten av väg är: b) Fyndplats för a. Enl uppg påträffad i äldre brotrumma, som bröts upp när landsvägen breddades idec 1964.Andring Dnr 292/66 Infört i fornl registret 9.3.1966 FHg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vårfrukyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-SSV kanten av moränplatå. Hagmark fd, m grönområde med skog. Vägkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m NNV om körväg och 14 m ÖNÖ om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.624074
Longitud: 17.096123
Lämnings-ID: L1941:7557
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 239:1
Sveriges runinskrifter: UATA6243/65,
Plats: Gånsta
Placering: 80 m OSO Gånsta skola.
Föremål: Runsten
Material: Ljusgrå rödaktig granit
Runristare: Tidkume (A) [Stille 1999b]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7557