Runsten L1941:4000 i Vallby
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, granit, 1,7 m h, 1,15 m br i N-S, 0,45 m tj. Närmastrektangulär genomskärning, avsmalnande uppåt. Runhöjd: 6-8 cm. Ristningen vetter mot V. 7 m N om nr 1: 2) Runsten, granit, 2 m h,1 m br i N-S, 0,4 m tj. Avsmalnande uppåt. Ristningen vetter motV. Runor saknas. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallby socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m N om boningshus, 8 m S om väg. 1 m NÖ om boningshus."
Vill du se flera runstenar i Vallby socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.576713
Longitud: 17.152039
Lämnings-ID: L1941:4000
Riksantikvarieämbetets ID: Vallby 55:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vallby
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:4000