Runsten UFv1993;235, L1941:2101 i Torsvi
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... Djarfr ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 95x35x23 cm. I stenens ena kant kunde ett 10-tal runor iaktagas. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Torsvi socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gårdsplan."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart intill och NÖ om husvägg (flygelbyggnad)."
Vill du se flera runstenar i Torsvi socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.489626
Longitud: 17.322909
Lämnings-ID: L1941:2101
Riksantikvarieämbetets ID: Torsvi 25:1
Sveriges runinskrifter: UFv1993;235,
Plats: Torsvi gård
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Ljusgrå grovkornig granit
Runristare: Balle (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Torsvi
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:2101