Runristning U872, L1943:5046 i Gryta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... reisa stein ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 0,26x0,24 m och 0,16 m tjockt. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"...a st..." De tre runorna har sannolikt varit del av orden resa stenen. Troligen hittades fragmentet något eller några år före 1938."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Gryta socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I vapenhuset i Gryta kyrka."
Vill du se flera runstenar i Gryta socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.740888
Longitud: 17.347913
Lämnings-ID: L1943:5046
Riksantikvarieämbetets ID: Gryta 65:1
Sveriges runinskrifter: U872, (Upplands runinskrifter)
Plats: Ölsta
Placering: I Gryta kyrka.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Gryta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5046