Runristning U796, L1942:8047 i Sparrsätra
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sægrímr lét hôggva at son sinn Áfast. Hlífsteinn hjó rúnar þessar at góðan dreng. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, fragment, inmurad innantill i kyrkans S vägg. Svenska runurk, 80. Den är 1,08 m l och 0,4 m br. Runhöjd 7-10 cm. Ristningen vetter mot N. Kyrkan från ca 1310-1330, sakristian 1100-tal. 3) I Upplands runinskrifter s 393, nämns ännu en runsten i kyrkan, i N väggen, omnämnd endast av Burens: "i kyrkan i muren på norra sidan i yttersta gaveln". 2) Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Sparrsätra socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Sparrsätra kyrka."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runristning U796, L1942:8047 i Sparrsätra:
"Efter en fäktningskamp då en sparre dräpt en motståndare på ÅhrSocknen hette tidigat Åhrby, enligt tradition.y gärde, nu under Sparrsätraby, fick socknen heta Sparrsätra. (Tradition, troligen sammanblandad med slaget vid Sparrsätra 1347).Jfr 185:1."
Vill du se flera runstenar i Sparrsätra socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.694249
Longitud: 16.975874
Lämnings-ID: L1942:8047
Riksantikvarieämbetets ID: Sparrsätra 20:1
Sveriges runinskrifter: U796, (Upplands runinskrifter)
Plats: Sparrsätra kyrka
Placering: En mindre del finns inmurad inne i kyrkan i södra väggen, den större delen i Skolparken i Enköping.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare: Livsten (S)
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Sparrsätra
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:8047